Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaree

130 lei 


10035a 


gratuit36

1 zi lucrătoaree

390 lei 


31035a

În ziua adresăriie

650 lei 


52035a

eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv în mod electronic.


35a Condițiile de prestare a serviciului cu reducere sunt stipulate în pct. 171 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

Informații generale

Descrierea serviciului

Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referitoare la bunul imobil, drepturile şi restricţiile înregistrate şi titularii acestora. Extrasul este solicitat în procesul efectuării tranzacţiei sau altor operaţiuni cu un bun imobil.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate sau persoana ce acţionează din numele acestuia.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024