Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaree

120 lei 


100 lei35a 


gratuit36

1 zi lucrătoaree

360 lei 


290 lei35a

În ziua adresăriie

600 lei 


480 lei35a

eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv în mod electronic.


35a Condițiile de prestare a serviciului cu reducere sunt stipulate în pct. 171 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

Informații generale

Descrierea serviciului

Extrasul din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile este eliberat în scopul informării asupra cuantumului valorii estimate în scopul impozitării, calculate în conformitate cu prevederile Codului fiscal, Titlul VI. Este disponibil pentru bunurile imobile care au fost supuse evaluării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.670/2003 despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării: apartamente şi alte încăperi izolate cu destinaţie locativă; case de locuit din localităţile urbane şi localităţile rurale din componenta mun. Chişinău şi mun. Bălţi; terenuri din întovărăşirile pomicole şi clădirile amplasate pe ele (căsuţe de vacanţă); garaje pentru transport auto individual; bunuri imobile cu destinaţie comercială şi industrială; terenuri cu destinaţie agricolă cu construcţii amplasate pe ele.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989/2002;
  3. Hotărârea Guvernului nr.670/2003 despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

20.06.2024