Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoaree 120 lei
100 lei35a
gratuit36
1 zi lucrătoaree 360 lei
290 lei35a
În ziua adresăriie 600 lei
480 lei35a

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.


35a Condițiile de prestare a serviciului cu reducere sunt stipulate în pct. 171 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:
Programare
online