Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil)

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Extrasul din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile este eliberat în scopul informării asupra cuantumului valorii estimate în scopul impozitării, calculate în conformitate cu prevederile Codului fiscal, Titlul VI. Este disponibil pentru bunurile imobile care au fost supuse evaluării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.670/2003 despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării: apartamente şi alte încăperi izolate cu destinaţie locativă; case de locuit din localităţile urbane şi localităţile rurale din componenta mun. Chişinău şi mun. Bălţi; terenuri din întovărăşirile pomicole şi clădirile amplasate pe ele (căsuţe de vacanţă); garaje pentru transport auto individual; bunuri imobile cu destinaţie comercială şi industrială; terenuri cu destinaţie agricolă cu construcţii amplasate pe ele.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989/2002;
  3. Hotărârea Guvernului nr.670/2003 despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online