Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaree

130 lei 


100 lei35a 


gratuit36

1 zi lucrătoaree

390 lei 


310 lei35a

În ziua adresăriie

650 lei 


520 lei35a

eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv în mod electronic.


35a Condițiile de prestare a serviciului cu reducere sunt stipulate în pct. 171 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

Informații generale

Descrierea serviciului

Certificatul despre înscrierile în Registrul bunurilor imobile este o informație privind înscrierile la zi ce se conțin în Registrul bunurilor imobile, care cuprinde date oficiale referitor la bunul imobil identificat prin număr cadastral (adresa sau locul amplasării, suprafața, modul de folosință); titularul dreptului de proprietate şi actele în temeiul cărora a fost înregistrat dreptul de proprietate; date referitor la alte drepturi reale înregistrate, notări şi restricții (grevări, interdicții) instituite asupra bunului imobil şi dreptului de proprietate asupra lui. Certificatul nu conține date cu caracter personal ale titularilor de drepturi.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

20.05.2024