Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind valoarea bunului imobil

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoaree 140 lei
gratuit37
1 zi lucrătoaree 420 lei

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.


37Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:
Programare
online