Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea planului cadastral

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Furnizarea informaţiei din baza de date grafice a cadastrului, care conţine reprezentarea grafică a terenurilor incluse într-un sector cadastral, cu indicarea hotarelor şi dimensiunilor terenurilor înregistrate în sistemul de cadastru. Informaţia se eliberează pe suport de hârtie (format A1). La solicitare, poate fi eliberat în format digital.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • online.

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online