Sari la conținutul principal

Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice

Termene și tarife

1) din banca centrală de date:

TermenTarifLocul prestării
15 zile lucrătoaree

140 lei 


gratuit37

1 zi lucrătoaree700 lei
În ziua adresării980 lei

2) din arhiva cadastrală:

TermenTarifLocul prestării
15 zile lucrătoare

400 lei 


gratuit37

1 zi lucrătoare2000 lei

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.


37Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

Informații generale

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice;
  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date pentru Programul de stat "Prima casa";
  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din arhiva cadastrală.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024