Sari la conținutul principal

Eliberarea altei informații nesistematizate din cadastru

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaree

130 lei 


gratuit37

1 zi lucrătoare390 lei

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.


37Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

Informații generale

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea altei informaţii nesistematizate din cadastru (planul cadastral al bunului imobil (disponibil online), fişa rezultatelor lucrării cadastrale, certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil, certificatul caracteristică pentru privatizarea locuinţei).

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;

Informare

ACTE NORMATIVE

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024