Sari la conținutul principal

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
7 zile lucrătoare250 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Conferirea/modificarea adresei pentru o clădire sau încăpere izolată nou construite sau nou-formate în procedura formării bunurilor imobile. Adresa atribuită se înscrie în Registrul de stat al unitătilor administrativ – teritoriale şi al adreselor şi serveşte drept referinţă pentru alte sisteme informaţionale oficiale ce folosesc datele despre adresa bunului imobil.

Cerinţe faţă de solicitanţi

  • Titularul dreptului de proprietate asupra bunului imobil.
  • Executantul lucrării cadastrale, în cadrul lucrărilor efectuate în baza solicitării proprietarului bunului imobil.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cu privire la sistemul de adrese, nr.151/2017;
  2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei";
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

19.06.2024