Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoare

80 lei 


gratuit38

38Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, alin. 1) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Descrierea serviciului

Informaţia din Planul naţional de adrese conţine datele referitor la adresa conferită obiectelor informaţionale înregistrate în Registrul de stat al unităţilor adminsitrativ-teritoriale. Conţine informaţia alfa-numerică şi grafică a adresei înregsitrate.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană fără a justifica interesul

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cu privire la sistemul de adrese, nr.151/2017;
  2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei";
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

18.05.2024