Sari la conținutul principal

Ghid pentru autorităţile publice locale privind solicitarea serviciilor cadastrale

Prezenta procedură explică modul de încheiere a unui contract de achiziționare a lucrărilor/serviciilor de valoare mică cu Agenția Servicii Publice pentru prestarea serviciilor cadastrale autorităților publice locale de către subdiviziunile cadastrale teritoriale.

Modul de solicitare a serviciului

Cu excepţia informaţiei care este disponibilă autorităţilor publice locale la solicitare, fără plată1, serviciile prestate de către subdiviziunile cadastrale teritoriale pot fi comandate prin depunerea cererii la ghişeul de deservire, la sediul serviciului cadastral teritorial în raza de deservire a căruia este amplasat bunul imobil, sau prin încheierea cu Agenția Servicii Publice a unui contract de achiziţionare a lucrărilor/serviciilor de valoare mică.

comment

1La acestă categorie se referă informația sistematizată despre terenuri, proprietari şi drepturi, furnizată în format digital, conform prevederilor ordinului Agenţiei Relații Funciare şi Cadastru, nr. 171 din 10.12.2013.

Care lucrări/servicii pot fi contractate

În baza contractului încheiat în prealabil cu Agenția Servicii Publice, serviciile cadastrale teritoriale prestează autorităţilor publice locale servicii ce tin de:

  1. Înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor
  2. Furnizarea informaţiei din cadastrul bunurilor imobile
  3. Lucrări cadastrale la nivel de teren şi la nivel de construcție
  4. Delimitarea selectivă a terenurilor de proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale

Modul de încheiere a contractului

Întru iniţierea procedurii de întocmire şi semnare a contractului, autoritatea publică locală se va adresa către Centrele multifuncționale, sau Serviciile cadastrale teritoriale din raza de activitate a căruia se află localitatea solicitantului sau va accesa pagina web www.asp.gov.md, rubrica „Bunuri imobile", compartimentul ”Contractul tip de achiziţionare a lucrărilor/serviciilor de valoare mică”, unde este plasat și poate fi descărcat modelul contractului-tip și a anexei cu specificația lucrărilor/serviciilor solicitate, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Contractul-tip descărcat conține compartimente marcate care urmează a fi completate de către Autoritatea contractantă/Beneficiar.

Totodată, Autoritatea contractantă/Beneficiarul completează Anexa cu specificația lucrărilor/serviciilor solicitate şi detalii privind cantitatea, valoarea totală şi termenul de prestare a serviciilor. Denumirea serviciului, termenul de prestare a serviciului și tariful acestuia urmează a fi indicat conform Nomenclatorului serviciilor şi tarifele acestora.

În scopul identificării corecte a lucrărilor care urmează a fi executate de organele cadastrale teritoriale şi calcularea valorii contractului, în cazul în care este necesară asistenţa unui specialist în vederea identificării corecte a serviciului, solicitantul se poate adresa reprezentantului serviciului cadastral teritorial.

După completarea corespunzătoare a compartimentelor marcate, proiectul contractului semnat de către autoritatea publică locală, în trei exemplare, însoțit de o notă cu solicitarea de a încheia contractul și indicarea adresei solicitantului se transmite către subdiviziunile Serviciilor cadastrale teritoriale.

Prestarea serviciilor va fi posibilă din momentul recepționării contractului de către autoritatea publică locală.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta persoanele responsabile din cadrul Centrelor multifuncționaleServiciile cadastrale teritoriale din raza de activitate a căruia se află localitatea solicitantului sau la număr de telefon: (+373 22) 26-9601.

Titlu Fișier
Contractul tip de achiziţionare a lucrărilor/serviciilor de valoare mică
Anexa