Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba teoretică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule

INFORMAȚII GENERALE

Examinarea candidaţilor la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se desfăşoară conform prevederilor pct. 16 din Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere, după cum urmează:

  1. La categoriile A, B, H și subcategoriile AM, A1, A2, B1, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 24 de itemi. Timpul rezervat este de 30 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 22 de itemi.
  2. La categoriile BE, C, CE, D, F și subcategoriile C1, C1E, D1, D1E, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 30 de itemi. Timpul rezervat este de 38 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 27 de itemi.
  3. La categoria CE și D, CE și subcategoria D1, subcategoriile C1E și D1, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 36 de itemi. Timpul rezervat este de 45 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 32 de itemi.

Proba teoretică integrează într-un chestionar itemi cu alegere multiplă, varianta răspunsului se selectează de către candidat de pe monitorul locului ocupat în „Clasa de examinare”.

Rezultatele la proba teoretică cu calificativul „Admis” sau „Respins” sunt generate, în mod automatizat, de complexul computerizat de examinare „Clasa de examinare”, imprimat pe suport de hârtie, conform anexei nr.1.

Programare
online