Sari la conținutul principal

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

Termene și tarife

TermenCategoriiTarifLocul prestării
Conform programării prealabileA, A1, A2, AM, B1120(100) lei
B, BE300(170) lei
C, C1, CE, C1E320(240) lei
D, D1, D1E320(240) lei

În paranteze este indicat tariful aplicat în cazul utilizării vehiculului ce aparține școlii auto.


La desfăşurarea probei practice a examenului la categoria/subcategoriile AM, A1, A2, A şi B1 pot fi utilizate inclusiv şi alte vehicule ce nu aparțin Agenției Servicii Publice, cu condiţia că acestea să fie supuse evidenţei în sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al transporturilor”, precum şi să fie supuse inspecţiei tehnice periodice.

Informații generale

La proba practică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se admit candidaţii care au obţinut calificativul „Admis” la proba teoretică, cu excepţia persoanelor admise în conformitate cu prevederile pct. 11 din Metodologie.

Proba practică, componentă a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule se desfășoară conform prevederilor pct. 24 din Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere, după cum urmează:

 1. La categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe terenul de instruire/teren special amenajat. Rezultatele examinării sunt înscrise în chestionarul/borderou (anexa nr. 2) pe suport de hârtie, pentru fiecare candidat.
  Chestionarul/borderou cu rezultatele probei practice se semnează de către examinatorul care a exercitat examinarea respectivă, nemijlocit.

 2. La categoriile/subcategoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, proba practică se desfășoară pe traseu în condiții reale de trafic. Manevrele speciale vor fi executate, conform indicațiilor examinatorului, în funcție de condițiile reale de trafic. Rezultatele examinării sunt înscrise în chestionarul/borderou (anexele nr. 3, 4, 5) pe suport de hârtie, pentru fiecare candidat.
  Chestionarul/borderou cu rezultatele probei practice se semnează de către examinatorul care a exercitat examinarea respectivă, nemijlocit.

Vehiculele de examinare utilizate la proba practică trebuie să corespundă categoriei/subcategoriei pentru care se solicită obținerea dreptului de a conduce, cu parametrii tehnici constructivi și de dimensiune, conform prevederilor secțiunii a 3-a „Vehiculele de instruire și echipamentul acestora” din anexa la Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier.

La desfășurarea probei practice a examenului pe traseu în condiții reale de trafic se utilizează vehiculele de examinare ale subdiviziunilor de examinare și/sau ale unităților de formare profesională a conducătorilor de vehicule, dotate cu sistem audio-video, conform cerințelor tehnico-aplicative și modului stabilit de către Agenție.

La desfășurarea probei practice a examenului pe terenul de instruire la categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1 pot fi utilizate și alte vehicule de examinare, cu condiția că acestea sunt incluse în sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al transporturilor”, precum și au fost supuse testării tehnice periodice.

Pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, persoanele cu dizabilități, urmează să susțină proba practică cu un vehicul din categoria/subcategoria solicitată, adaptat dizabilităților, iar dreptul de a conduce vehicule și permisul de conducere obținut trebuie să conțină informația codificată despre dreptul acestora de a conduce doar astfel de vehicule, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

Documente necesare

Lista documentelor necesare

 • actul de identitate;
 • cerere-tip, semnată de solicitant;
 • actul de studii (fișa de școlarizare);
 • adeverința medicală;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
 • permisul de conducere (după caz);
 • rezultatul examenului la proba teoretică "Admis".

EXAMEN

Dreptul de a conduce vehicule se obține în bază de examen.

Examenul pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule , se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile pct. 9-13 din Instrucţiunea privind organizarea şi prestarea serviciilor de examinare şi documentare cu permis de conducere.

Procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, precum și cerințele față de examinatori, se realizează în conformitate cu Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere

Examenul pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule constă în:

 • Proba teoretică integrează cunoștințe cu referire la: prevederile actelor normative în domeniul circulației rutiere, conducerea în siguranță a vehiculului, inclusiv conducerea preventivă, tehnici de acordare a primului ajutor în traficul rutier, bazele mecanicii auto, aspecte ale normelor de securitate în muncă/securitate antiincendiară în contextul întreținerii tehnice/ exploatării/conducerii vehiculului și se desfășoară prin utilizarea complexului computerizat de examinare „Clasa de examinare”, în baza materialului didactic aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării.

 • Proba practică, cu componentă a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, după cum urmează: La categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe terenul de instruire/teren special amenajat. La categoriile/subcategoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, proba practică se desfășoară pe traseu în condiții reale de trafic.


Programarea prealabilă la examen se efectuează gratuit.

Lista adreselor de prestare a serviciilor de examinare

Nr. d/o

Subdiviziunea competentă de examinare

Adresa deprestare aserviciului

Sub/categoriile examinate

Unitatea administrativ teritorială deservită

1

DECA

mun. Chişinău, str. Salcâmilor, 28probele teoretică şi practică la toate sub/categoriileunităţile administrativ- teritoriale din Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 14 (SÎT DCA nr. 10 mun. Chişinău)proba practică la categoria B
mun. Chişinău, str. Rădăuțanu, 1 (SÎT nr. 6 mun. Chişinău)

2

DECA

mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 131probele teoretică şi practică la toate sub/categoriilemun. Bălţi
raionul Drochia
raionul Glodeni
raionul Făleşti
raionul Floreşti
raionul Rîşcani
raionul Sângerei
raionul Soroca
proba practică la sub/categoriile C1, C1E, C, CE,D1, D1E şi Draionul Briceni
raionul Edineţ
raionul Ocniţa
raionul Donduşeni

3

DECA

mun. Cahul, pr. Republicii, 24 Gprobele teoretică şi practică la toate sub/categoriileraionul Cahul
raionul Cantemir
raionul Vulcăneşti
raionul Taraclia
Reprezentanţe diplomatice

4

DECA

or. Căuşeni, str. Alba Iulia, 46probele teoretică şi practică la toate sub/categoriileraionul Căuşeni 
mun. Bender
sat. Varniţa
raionul Ştefan Vodă
raionul Anenii Noi
populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender

5

DECA

mun. Comrat, str. Lenin, 36probele teoretică şi practică la toate sub/categoriileraionul Comrat
raionul Ceadâr-Lunga
raionul Basarabeasca
raionul Cantemir
raionul Cimişlia
raionul Leova

6

DECA

mun. Edineţ, str. Gagarin, 72probele teoretică şi practică la sub/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BEraionul Edineţ
raionul Briceni
raionul Ocniţa
raionul Donduşeni
raionul Drochia
raionul Soroca
proba teoretică la sub/categoriile C1,C1E,C,CE,D1, D1E şi D

7

DECA

mun. Hînceşti, str. Industrială, 1Aprobele teoretică şi practică la sub/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BEraionul Hânceşti
raionul Cimişlia
raionul Leova
raionul Ialoveni

8

DECA

mun. Orhei, str. Unirii, 51probele teoretică şi practică la toate sub/categoriileraionul Criuleni
raionul Dubăsari (s. Coşniţa)
raionul Orhei
raionul Rezina
raionul Teleneşti
raionul Şoldăneşti
raionul Floreşti
populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender

9

DECA

mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 92probele teoretică şi practică la sub/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BEraionul Soroca
raionul Drochia
raionul Floreşti

10

DECA

mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 162probele teoretică şi practică la toate sub/categoriileraionul Ungheni
raionul Nisporeni
raionul Călăraşi
raionul Făleşti

CHESTIONAR pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere

CATEGORIA/SUBCATEGORIA DE VEHICULE AM; A1; A2; A

Aspecte și criterii de evaluare/ eroriGrila de penalizare
1. Obligațiile conducătorului de vehicul înainte de deplasare, deplasarea rectilinie pe itinerar, viraje la diferite viteze (în creștere/descreștere)
1.1 Nu a îmbrăcat casca de protecţie21
1.2 La pornire smuncește vehiculul6
1.3 La pornire și/sau în timpul deplasării a oprit motorul6
1.4 La pornire și/sau în timpul deplasării s-a atins cu piciorul de pământ21
1.5 În timpul deplasării s-a atins de obstacolul improvizat21
2. Deplasarea în slalom pe diferite traiectorii, din dreapta/stânga şi întoarcere, cu rază de virare mică
2.1 În timpul deplasării s-a oprit motorul6
2.2 În timpul deplasării a depăşit limitele spațiului de încadrare21
2.3 În timpul deplasării s-a atins cu piciorul de pământ21
3. Oprirea în locul indicat
3.1 Nu s-a oprit la linia „STOP”21
3.2 Nu a putut deconecta treapta de viteză21
4. Erori tehnice
4.1 (Ne) sincronizarea acțiunilor la demarare/accelerare/frânare: adaptarea incorectă a treptelor de viteză la viteza de deplasare, folosirea incorectă a dispozitivelor de comandă, acționarea incorectă a ghidonului6
4.2 La finalizarea examenului nu a pus în funcţiune frâna de staţionare21
5. Pierderea controlului asupra vehiculului; manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului21
  

SUBCATEGORIA DE VEHICULE B1

Aspecte și criterii de evaluare/eroriGrila de penalizare
1. Obligațiile conducătorului de vehicul înainte de deplasare și în timpul deplasării 
1.1 Nu a îmbrăcat casca de protecţie21
1.2 (Ne) eliberarea frânei de staţionare6
1.3. La pornire smuncește vehiculul6
1.4 La pornire și/sau în timpul deplasării a oprit motorul6
2. Oprirea în locul indicat 
2.1 Nu s-a oprit la linia „STOP”21
2.2 Nu a putut deconecta treapta de viteză21
3. Întoarcerea pe un sector cu suprafață limitată 
3.1 (Ne) încadrarea în limitele locului de întoarcere21
3.2 Întoarcerea se execută din două faze6
4. Parcarea cu spatele sub unghi drept către carosabil 
4.1 (Ne) încadrarea vehiculului în limitele spațiului de parcare21
4.2 Parcarea a fost executată din două faze6
5. Oprirea și pornirea în rampă 
5.1 Depășirea limitelor de încadrare21
5.2 La pornire vehiculul se deplasează înapoi6
6. Erori tehnice 
6.1 (Ne) sincronizarea acțiunilor la demarare/accelerare/frânare: adaptarea incorectă a treptelor de viteză la viteza de deplasare, folosirea incorectă a dispozitivelor de comandă, acționarea incorectă a ghidonului6
6.2 La finalizarea examenului nu a pus în funcţiune frâna de staţionare21
7. Pierderea controlului asupra vehiculului; manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului21
  

CATEGORIA DE VEHICULE, B

Aspecte și criterii de evaluare/erori și încălcări ale Regulamentului Circulației Rutiere (RCR)Grila de penalizare
1. Obligațiile conducătorului de vehicul înainte de deplasare
1.1 (Ne) verificarea închiderii uşilor5
1.2 (Ne) ajustarea banchetei, oglinzilor retrovizoare şi (ne) cuplarea centurii de siguranţă5
1.3 (Ne) conectarea luminii în faruri3
1.4 (Ne) eliberarea frânei de staţionare3
Manevre în condiții reale de trafic
2. Executarea în siguranță a manevrelor speciale
2.1 (Ne) menţinerea benzii la deplasarea în marșarier pe o distanță de circa 20 m5
2.2 Incapacitatea de a întoarce vehiculul în sens opus, folosind mersul înainte şi înapoi
(1 tentativă din 3 mișcări)
5
2.3 (Ne) încadrarea vehiculului în limitele spațiului de parcare, la intrare sau la ieșire paralel, oblic sau în unghi drept, prin mers înainte sau înapoi, pe teren plat, 1 tentativă);5
3. Începutul deplasării și schimbarea direcției de mers
3.1 „(Ne) asigurarea la schimbarea direcției de mers și/sau intrarea în intersecții nedirijate (RCR, pct.39)”7
3.2 Devierea de la traseu și neglijarea indicațiilor examinatorului3
4. Poziția vehiculului pe carosabil 
4.1 (Ne) semnalizarea sau semnalizarea incorectă a direcției de mers (RCR, pct.32)3
4.2 (Ne) încadrarea în limitele benzilor de circulație (RCR, pct.43, subpct.3, lit.a))3
5. Viteza de deplasare și spațiul între vehicule
5.1 (Ne) respectarea limitelor de viteză7
5.2 (Ne) adaptarea vitezei la diverse situații și condiții rutiere (RCR, pct.50)3
5.3 (Ne) aprecierea și (ne) menținerea distanțelor și intervalelor de siguranță3
5.4 Conducerea cu viteză redusă fără motiv întemeiat și (ne)încadrarea în ritmul impus de ceilalţi conducători de vehicule (o singură penalizare, după o avertizare preventivă) (RCR, pct.50)3
6. Depășirea
6.1 (Ne) respectarea regulilor de executare în siguranță a depășirii (RCR, pct.51, pct.52, pct.53, pct. 54)21
7. Traversarea intersecțiilor
7.1 „(Ne) acordarea priorității vehiculelor care vin din sens opus, în cazul virării la stânga sau întoarcerii (RCR, pct. 56, subpct.2) și/sau (ne) acordarea priorității ciclomotoarelor, bicicliștilor, pietonilor, în cazul virării la dreapta sau la stânga (RCR, pct. 56, subpct.3)”21
7.2 Intrarea în intersecție sau pe trecerea de pietoni în cazul în care în direcția de mers circulația este blocată (RCR, pct. 57)7
7.3 (Ne) acordarea priorității vehiculelor deja angajate în traversarea intersecţiei cu circulație dirijată, indiferent de direcția lor de deplasare și/sau pietonilor care finalizează traversarea carosabilului, la apariția semnalului verde al semaforului. ( RCR pct.58, subpct. 3)21
7.4 (Ne) respectarea regulilor de traversare a intersecțiilor cu circulație nedirijată (RCR, pct.59)21
7.5 (Ne) respectarea semnalizării rutiere, a indicatoarelor sau marcajelor rutiere7
7.6 „(Ne) respectarea semnalului de interzicere al semaforului sau al agentului de circulaţie”21
7.7 (Ne) traversarea sau traversarea întârziată a intersecţiei şi/sau a trecerii de pietoni, la culoarea permisivă a semaforului sau la semnalul agentului de circulaţie3
8. Traversarea căilor ferate
8.1 (Ne) respectarea regulilor de traversare a căilor ferate (RCR, pct.60, pct.61, pct.62, pct.63, pct.64)21
9. Oprirea voluntară şi staţionarea
9.1 Oprirea neregulamentară (RCR, pct.68)3
9.2 Oprirea în locuri interzise (RCR, pct.69)5
10. Prioritatea în traficul rutier 
10.1 „(Ne) acordarea de prioritate vehiculelor și/sau pietonilor la trecerile de pietoni cu circulație nedirijată (RCR, pct. 11, lit. f))”21
10.2 (Ne) acordarea de prioritate vehiculelor cu regim prioritar de circulație sau vehiculului poliției când escortează o coloană (RCR, pct.18, subpct. 1)21
10.3 Tendință repetată de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceștia nu au prioritate
(o singură penalizare, după o avertizare preventivă)
3
11. Conducerea vehiculului în condiții de vizibilitate redusă și/sau condiții meteorologice nefavorabile 
11.1 (Ne) adaptarea distinctă la condiții de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. (o singură penalizare)3
12. Erori tehnice
12.1 “Oprirea motorului la pornire și/sau în timpul deplasării (prima eroare nu se penalizează, se admite o singură penalizare)”3
12.2 Cuplarea treptei de viteză, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.3 Pornirea motorului având cutia de viteze cuplată, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.4 “(Ne) sincronizarea acțiunilor la demarare/accelerare/frânare: adaptarea incorectă a treptelor de viteză la viteza de deplasare, folosirea incorectă a dispozitivelor de comandă, acționarea incorectă a volanului (o singură penalizare)”3
12.5 „La pornire eliberează brusc pedala de ambreiaj și smuncește vehiculul”3
12.6 La pornire vehiculul se deplasează cu spatele3
13. „Pierderea controlului asupra vehiculului şi/sau intervenţia examinatorului pentru a evita un pericol iminent sau producerea unui accident rutier, manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului”21
  

CATEGORII/SUBCATEGORII DE VEHICULE BE, C, CE, C1, C1E

Aspecte și criterii de evaluare/erori și încălcări ale Regulamentului Circulației Rutiere (RCR)Grila de penalizare
1. Obligațiile conducătorului de vehicul înainte de deplasare
1.1 (Ne) verificarea închiderii uşilor5
1.2 (Ne) ajustarea banchetei, oglinzilor retrovizoare şi (ne) cuplarea centurii de siguranţă5
1.3 (Ne) conectarea luminii în faruri3
1.4 (Ne) eliberarea frânei de staţionare3
Manevre în condiții reale de trafic
2. Executarea în siguranță a manevrelor speciale
2.1 Incapacitatea de a se parca în siguranță pentru încărcare/descărcare la o rampă/platformă de încărcare sau la o instalație similară (1 tentativă)7
3. Începutul deplasării și schimbarea direcției de mers
3.1 (Ne) asigurarea la schimbarea direcției de mers și/sau intrarea în intersecții nedirijate (RCR, pct.39)7
3.2 Devierea de la traseu și neglijarea indicațiilor examinatorului3
4. Poziția vehiculului pe carosabil 
4.1 (Ne) semnalizarea sau semnalizarea incorectă a direcției de mers (RCR, pct.32)3
4.2 (Ne) încadrarea în limitele benzilor de circulație (RCR, pct.43, subpct.3, lit.a))3
5. Viteza de deplasare și spațiul între vehicule
5.1 (Ne) respectarea limitelor de viteză7
5.2 (Ne) adaptarea vitezei la diverse situații și condiții rutiere (RCR, pct.50)3
5.3 (Ne) aprecierea și (ne) menținerea distanțelor și intervalelor de siguranță3
5.4 Conducerea cu viteză redusă fără motiv întemeiat și (ne)încadrarea în ritmul impus de ceilalţi conducători de vehicule (o singură penalizare, după o avertizare preventivă) (RCR, pct.50)3
6. Depășirea
6.1 (Ne) respectarea regulilor de executare în siguranță a depășirii (RCR, pct.51, pct.52, pct.53, pct. 54)21
7. Traversarea intersecțiilor
7.1 (Ne) acordarea priorității vehiculelor care vin din sens opus, în cazul virării la stânga sau întoarcerii (RCR, pct. 56, subpct.2) și/sau (ne) acordarea priorității ciclomotoarelor, bicicliștilor, pietonilor în cazul virării la dreapta sau la stînga (RCR, pct. 56, subpct.3)21
7.2 Intrarea în intersecție sau pe trecerea de pietoni în cazul în care în direcția de mers circulația este blocată (RCR, pct. 57)7
7.3 (Ne) acordarea priorității vehiculelor deja angajate în traversarea intersecţiei cu circulație dirijată, indiferent de direcția lor de deplasare și/sau pietonilor care finalizează traversarea carosabilului, la apariția semnalului verde al semaforului. ( RCR pct.58, subpct. 3)21
7.4 (Ne) respectarea regulilor de traversare a intersecțiilor cu circulație nedirijată (RCR, pct.59)21
7.5 „(Ne) respectarea semnalizării rutiere, a indicatoarelor sau marcajelor rutiere”7
7.6 (Ne) respectarea semnalului de interzicere al semaforului sau al agentului de circulaţie21
7.7 (Ne) traversarea sau traversarea întârziată a intersecţiei şi/sau a trecerii de pietoni, la culoarea permisivă a semaforului sau la semnalul agentului de circulaţie3
8. Traversarea căilor ferate
8.1 (Ne) respectarea regulilor de traversare a căilor ferate (RCR, pct.60, pct.61, pct.62, pct.63, pct.64)21
9. Oprirea voluntară şi staţionarea
9.1 Oprirea neregulamentară (RCR, pct.68)3
9.2 Oprirea în locuri interzise (RCR, pct.69)5
10. Prioritatea în traficul rutier
10.1 (Ne) acordarea de prioritate vehiculelor și/sau pietonilor la trecerile de pietoni cu circulație nedirijată (RCR, pct. 11, lit. f))21
10.2 (Ne) acordarea de prioritate vehiculelor cu regim prioritar de circulație sau vehiculului poliției când escortează o coloană (RCR, pct.18, subpct. 1)21
10.3 Tendință repetată de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceștia nu au prioritate
(o singură penalizare, după o avertizare preventivă)
3
11. Conducerea vehiculului în condiții de vizibilitate redusă și/sau condiții meteorologice nefavorabile 
11.1 (Ne) adaptarea distinctă la condiții de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. (o singură penalizare)3
12. Erori tehnice
12.1 Oprirea motorului la pornire și/sau în timpul deplasării (prima eroare nu se penalizează, se admite o singură penalizare)3
12.2 Cuplarea treptei de viteză, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.3 Pornirea motorului având cutia de viteze cuplată, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.4 “(Ne) sincronizarea acțiunilor la demarare/accelerare/frânare: adaptarea incorectă a treptelor de viteză la viteza de deplasare, folosirea incorectă a dispozitivelor de comandă, acționarea incorectă a volanului (o singură penalizare)”3
12.5 La pornire eliberează brusc pedala de ambreiaj și smuncește vehiculul3
12.6 La pornire vehiculul se deplasează cu spatele3
13. Pierderea controlului asupra vehiculului şi/sau intervenţia examinatorului pentru a evita un pericol iminent sau producerea unui accident rutier, manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului21
   

CATEGORIA/SUBCATEGORII DE VEHICULE D, D1, D1E

Aspecte și criterii de evaluare/erori și încălcări ale Regulamentului Circulației Rutiere (RCR)Grila de penalizare
1. Obligațiile conducătorului de vehicul înainte de deplasare
1.1 (Ne) verificarea închiderii uşilor5
1.2 (Ne) ajustarea banchetei, oglinzilor retrovizoare şi (ne) cuplarea centurii de siguranţă5
1.3 (Ne) conectarea luminii în faruri3
1.4 (Ne) eliberarea frânei de staţionare3
Manevre în condiții reale de trafic
2. Executarea în siguranță a manevrelor speciale
2.1 Incapacitatea de a se porni/opri în siguranță pentru urcarea/coborârea pasagerilor în/din autobuz (1 tentativă)7
2.2 (Ne) încadrarea vehiculului în limitele spațiului de oprire rezervat, la intrare sau ieșire5
3. Începutul deplasării și schimbarea direcției de mers
3.1 (Ne) asigurarea la schimbarea direcției de mers și/sau intrarea în intersecții nedirijate (RCR, pct.39)7
3.2 Devierea de la traseu și neglijarea indicațiilor examinatorului3
4. Poziția vehiculului pe carosabil 
4.1 (Ne) semnalizarea sau semnalizarea incorectă a direcției de mers (RCR, pct.32)3
4.2 (Ne) încadrarea în limitele benzilor de circulație (RCR, pct.43, subpct.3, lit.a))3
5. Viteza de deplasare și spațiul între vehicule
5.1 (Ne) respectarea limitelor de viteză7
5.2 (Ne) adaptarea vitezei la diverse situații și condiții rutiere (RCR, pct.50)3
5.3 (Ne) aprecierea și (ne) menținerea distanțelor și intervalelor de siguranță3
5.4 Conducerea cu viteză redusă fără motiv întemeiat și (ne)încadrarea în ritmul impus de ceilalţi conducători de vehicule (o singură penalizare, după o avertizare preventivă) (RCR, pct.50)3
6. Depășirea
6.1 (Ne) respectarea regulilor de executare în siguranță a depășirii (RCR, pct.51, pct.52, pct.53, pct. 54)21
7. Traversarea intersecțiilor
7.1 (Ne) acordarea priorității vehiculelor care vin din sens opus, în cazul virării la stânga sau întoarcerii. (RCR, pct. 56, subpct.2) și/sau (ne) acordarea priorității ciclomotoarelor, bicicliștilor, pietonilor în cazul virării la dreapta sau la stînga. (RCR, pct. 56, subpct.3)21
7.2 Intrarea în intersecție sau pe trecerea de pietoni în cazul în care în direcția de mers circulația este blocată (RCR, pct. 57)7
7.3 (Ne) acordarea priorității vehiculelor deja angajate în traversarea intersecţiei cu circulație dirijată indiferent de direcția lor de deplasare și/sau pietonilor care finalizează traversarea carosabilului, la apariția semnalului verde al semaforului. ( RCR pct.58, subpct. 3)21
7.4 (Ne) respectarea regulilor de traversare a intersecțiilor cu circulație nedirijată (RCR, pct.59)21
7.5 (Ne) respectarea semnalizării rutiere, a indicatoarelor sau marcajelor rutiere.7
7.6 (Ne) respectarea semnalului de interzicere al semaforului al agentului de circulaţie21
7.7 (Ne) traversarea sau traversarea întârziată a intersecţiei şi/sau a trecerii de pietoni, la culoarea permisivă a semaforului sau la semnalul agentului de circulaţie3
8. Traversarea căilor ferate
8.1 (Ne) respectarea regulilor de traversare a căilor ferate (RCR, pct.60, pct.61, pct.62, pct.63, pct.64)21
9. Oprirea voluntară şi staţionarea
9.1 Oprirea neregulamentară (RCR, pct.68)3
9.2 Oprirea în locuri interzise (RCR, pct.69)5
10. Prioritatea în traficul rutier 
10.1 (Ne) acordarea de prioritate vehiculelor și/sau pietonilor la trecerile de pietoni cu circulație nedirijată (RCR, pct. 11, lit. f))21
10.2 (Ne) acordarea de prioritate vehiculelor cu regim prioritar de circulație sau vehiculului poliției când escortează o coloană (RCR, pct.18, subpct. 1)21
10.3 Tendință repetată de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceștia nu au prioritate
(o singură penalizare, după o avertizare preventivă)
3
11. Conducerea vehiculului în condiții de vizibilitate redusă și/sau condiții meteorologice nefavorabile 
11.1 (Ne) adaptarea distinctă la condiții de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. (o singură penalizare)3
12. Erori tehnice
12.1 Oprirea motorului la pornire și/sau în timpul deplasării (prima eroare nu se penalizează, se admite o singură penalizare)3
12.2 Cuplarea treptei de viteză, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.3 Pornirea motorului având cutia de viteze cuplată, fără a apăsa pedala de ambreiaj3
12.4 (Ne) sincronizarea acțiunilor la demarare/accelerare/frânare: adaptarea incorectă a treptelor de viteză la viteza de deplasare, folosirea incorectă a dispozitivelor de comandă, acționarea incorectă a volanului (o singură penalizare)3
12.5 La pornire eliberează brusc pedala de ambreiaj și smuncește vehiculul3
12.6 La pornire vehiculul se deplasează cu spatele3
13. Pierderea controlului asupra vehiculului și/sau intervenția examinatorului pentru a evita un pericol iminent sau producerea unui accident rutier; manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului21

CONDUCEREA DE PROBĂ

Înainte de susținerea probei practice, pe terenul de instruire sau în condiții reale de trafic, pentru acomodare la particularitățile tehnice ale vehiculului utilizat în examinare, candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu vehiculul o distanță de circa 100 metri, cu mersul înainte, care nu se include în procedura de evaluare (conducere de probă), cu excepția pct. 35, alineat doi.

În cazul în care la parcurgerea acestei distanțe nu este posibilă efectuarea unei opriri regulamentare, examinatorul anunță candidatul despre finalizarea conducerii de probă și începerea procedurii de evaluare, fără a opri vehiculul.

În timpul conducerii de probă, candidatul poate realiza cu vehiculul de examinare până la 3 porniri din loc.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

16.07.2024