Sari la conținutul principal

Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere (DL)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoaree

340 lei 


gratuit27

10 zile lucrătoare680 lei
5 zile lucrătoare1020 lei
3 zile lucrătoare1360 lei
1 zi lucrătoare1700 lei
În ziua adresării2040 leiCM Chişinău 5, SPUAM Chișinău

27Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 9 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Documente necesare

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;

 2. cererea-tip, semnată de solicitant;

 3. adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e);

 4. dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie;

 5. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia).

  • Pe perioada perfectării permisului de conducere, la solicitare se eliberează permis de conducere provizoriu.

  • În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării  noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.

În cazul în care cetăţeanul se află peste hotarele Republicii Moldova iar documentarea se solicită pe bază de procură, se vor depune următoare acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate;

 2. cererea-tip, pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către subdiviziunea competentă, semnată de reprezentant (se completează la momentul adresării);

 3. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia);

 4. procura persoanei împuternicite de către solicitant, la restabilirea, preschimbarea permisului de conducere, autentificată potrivit legii, sau dovada împuternicirilor de reprezentare acordate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower);

 5. adeverința medicală ce certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de către o autoritate de profil din țara de reședință sau de domiciliu și traducerea autentificată a acesteia (în cazul în care solicitantul dispune de adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.  083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, acesta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere);

 6. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Pentru persoanele fizice care, din considerente religioase, au refuzat numărul de identificare de stat, la serviciile de eliberare/preschimbare/restabilire a permisului de conducere, în calitate de document de bază se va elibera permis de conducere provizoriu pe o perioadă de 10 ani, dacă nu sunt alte limitări.

“La preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere emis de către subdiviziunea competentă nu este obligatorie prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) menționată la pct. 22 subpct. 5), din Regulamentul privind procedura de examinare pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea şi valabilitatea permisului de conducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2022, care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de vehicul, cu condiția că termenul de valabilitate al permisului de conducere eliberat se încadrează în limitele termenului de valabilitate al permisului de conducere anterior eliberat pe numele persoanei respective”.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

17.04.2024