Sari la conținutul principal

Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu (DLP)

Termene și tarife

 TermenTarifLocul prestării
în calitate de document de bază (pentru persoana fizică care, din considerente religioase, a refuzat numărul de identificare de stat)La momentul adresării

130 lei 


gratuit27

pe perioada confecționării permisului de conducere (DL)La momentul adresării

80 lei 


gratuit27

27Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 9 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Documente necesare

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de solicitant;
 3. adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e);
 4. dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie;
 5. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia).
 6. cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.
  • Pe perioada perfectării permisului de conducere, la solicitare se eliberează permis de conducere provizoriu.
  • În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.

În cazul în care cetăţeanul se află peste hotarele Republicii Moldova iar documentarea se solicită pe bază de procură, se vor depune următoare acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate;
 2. cererea-tip, pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către subdiviziunea competentă, semnată de reprezentant (se completează la momentul adresării);
 3. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia);
 4. procura persoanei împuternicite de către solicitant, la restabilirea, preschimbarea permisului de conducere, autentificată potrivit legii, sau dovada împuternicirilor de reprezentare acordate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower);
 5. adeverința medicală ce certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de către o autoritate de profil din țara de reședință sau de domiciliu și traducerea autentificată a acesteia (în cazul în care solicitantul dispune de adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.  083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, acesta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere);
 6. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

În caz de pierdere furt sau distrugere, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicită suplimentar adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e), prevăzută la pct. 17 lit. e), în limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În coloana 12 („Restricții”) a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior (prevederea respectivă nu se referă la permisele de conducere de model 1995).

Pentru persoanele fizice care, din considerente religioase, au refuzat umărul de identificare de stat, la serviciile de eliberare/preschimbare/restabilire a permisului de conducere, în calitate de document de bază se va elibera permis de conducere provizoriu pe o perioadă de 10 ani, dacă nu sunt alte limitări.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

20.06.2024