Sari la conținutul principal

Documentarea conducătorilor auto (cetăţeni străini şi apatrizi)

La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sunt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.

La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat, aceştia pot fi admişi la examen pe bază de reciprocitate.

Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sunt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

16.04.2024