Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (adeverință)

Termene și tarife

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (adeverință) privind:

 • deținerea dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum și permisele de conducere eliberate e;
 • valabilitatea și autenticitatea permisului de conducere deținut e;
 • nedeținerea dreptului de a conduce mijloace de transport e.

1) în cazul generării automate (în regim de timp real) a extrasului sub formă de document electronic, comandat prin intermediul unor aplicaţii web

TermenTarif
La momentul adresăriie

100 lei


gratuit28

 

2) în cazul întocmirii extrasului cu antrenarea operatorului ASP

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

130 lei 


gratuit28

5 zile lucrătoare260 lei
1 zi lucrătoare520 lei
În ziua adresării650 lei

28Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

La moment, în cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, reieșind din multiplele solicitări din partea populației, inclusiv și din partea cetățenilor aflați în afara țării, în calitate de confirmare a permisului de conducere deținut, acestora, reieșind din Lista serviciilor cu plată prestate de Agenția Servicii Publice, li se eliberează adeverință privind posesia permisului de conducere cu categoriile de conducere prevăzute în ele.

Implementarea fișei deținătorului permisului de conducere și sistemului automatizat de perfectare a acestui document, va da posibilitatea de a oglindi tabelar și vast toată evoluția formării conducătorului de vehicul respectiv, de la simplu la compus (de la categoriile inferioare la cele superioare), vechimea în conducerea vehiculelor, data obținerii fiecărei categorii de conducere în parte, suspendarea dreptului de a conduce etc.

Atât fișa deținătorului permisului de conducere, cât și adeverința privind posesia permisului de conducere vor putea fi eliberate în paralel.

Documente necesare

Pentru eliberarea confirmării permisului de conducere și fișei deținătorului permisului de conducere, solicitantul trebuie să prezinte:

 • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul adresării );
 • actul de identitate;
 • copia permisului de conducere (opțional);
 • procura pe numele persoanei împuternicite de solicitant (procura autentificată în ordinea stabilită);
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (seria TC):

 • privind confirmarea deţinerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate;
 • privind confirmarea valabilităţii şi autenticităţii permisului de conducere deţinut;
 • privind confirmarea nedeţinerii dreptului de a conduce mijloacele de transport.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

21.05.2024