Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea adeverinței ce conține date din RSCV (seria TC):

  • privind confirmarea deținerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum și permisele de conducere eliberate;

  • privind confirmarea valabilității și autenticității permisului de conducere deținut;

  • privind confirmarea nedeținerii dreptului de a conduce mijloace de transport.
Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoaree 130 lei
gratuit28
5 zile lucrătoaree 260 lei
1 zi lucrătoare 520 lei
În ziua adresării 650 lei

28Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online