Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule

DOCUMENTE NECESARE

Pentru eliberarea confirmării permisului de conducere și fișei deținătorului permisului de conducere, solicitantul trebuie să prezinte:

  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul adresării );
  • actul de identitate;
  • copia permisului de conducere (opțional);
  • procura pe numele persoanei împuternicite de solicitant (procura autentificată în ordinea stabilită);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (seria TC):

  • privind confirmarea deţinerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate;
  • privind confirmarea valabilităţii şi autenticităţii permisului de conducere deţinut;
  • privind confirmarea nedeţinerii dreptului de a conduce mijloacele de transport.
Programare
online