Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea nașterii

TERMENE ȘI TARIFE

Înregistrarea actului de naştere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declaraţiei despre naştere a părinţilor, a unuia dintre ei sau a altor persoane împuternicite conform condiţiilor şi termenului stabilit de legiuitor.

Actul de naştere reprezintă actul de stare civilă întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care confirmă faptul naşterii titularului acestuia.

Termen Tarif Locul depunerii declaraţiei de naştere
În ziua adresării gratuit

Înregistrarea tardivă a nașterii (de la 3 luni și până la 1 an de la nașterea copilului)

Înregistrarea tardivă a naşterii reprezintă procedura de înregistrare a naşterii după expirarea termenului de 3 luni, prevăzut la art. 22 alin. 5 al Legii privind actele de stare civilă pentru declararea naşterii, dar nu mai târziu de 1 an de la data când s-a produs evenimentul.

Procedura de înregistrare tardivă a naşterii este similară cu cea de înregistrare primară a naşterii, cu excepţia obligativităţii prezentării unei explicaţii privind motivul nerespectării termenului acordat de legiuitor pentru declararea naşterii.

Înregistrarea tardivă a actului de naştere se face cu acordul persoanеi responsabilе din cadrul organului de stare civilă.

În conformitate cu prevederile art. 339 a Codului contravenţional, declararea naşterii cu încălcarea termenelor prevăzute de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 9 la 21 de unităţi convenţionale.

Programare
online