Sari la conținutul principal

Înregistrarea nașterii

Termene și tarife

TermenTarifLocul depunerii declaraţiei de naştere
În ziua adresăriigratuit

Informații generale

Declaraţia de naştere

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei.

În cazul imposibilităţii prezentării personale a părinţilor, declaraţia de naştere se face de către:

 • rudele părinţilor;
 • o persoană împuternicită de părinţii copilului;
 • administraţia unităţii sanitare în care s-a produs nașterea sau în care se află copilul;
 • autoritatea tutelară.

Termenul depunerii declaraţiei de naştere

Termenul acordat pentru declararea naşterii şi înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.

În conformitate cu prevederile art. 339 a Codului contravenţional, declararea naşterii cu încălcarea termenelor prevăzute de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 9 la 21 de unităţi convenţionale.

Persoana care a găsit un copil abandonat este obligată să anunţe în termen de 24 de ore poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui.

Locul depunerii declaraţiei de naştere

Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă:

Înscrierea datelor despre părinţi

Datele privind mama se înscriu în actul de naştere în baza certificatului medical constatator de naştere.

Conform art. 47 (3) al Codului familiei al Republicii Moldova, copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. Datele despre tată se înscriu în acest caz în baza actului de căsătorie.

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

Conform art. 47 (5) al Codului familiei al Republicii Moldova, dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei privind stabilirea paternităţii.

Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la organul de stare civilă teritorial şi până la naşterea copilului.

În cazurile în care mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea poate fi stabilită de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui - la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. Înscrierea datelor privind tatăl copilului în acest caz nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămâne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica "Menţiuni".

Înscrierea numelui de familie şi a prenumelui copilului

Conform art. 55 (2) al Codului familiei al Republicii Moldova, copilul dobândește numele de familie al părinţilor săi.

Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

Prenumele copilului poate fi simplu sau compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.

Organul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole.

Conform art. 55 (4) al Codului familiei al Republicii Moldov, în caz de litigiu între părinţi privind numele şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară.

Documente necesare

Pentru înregistrarea naşterii sunt necesare următoarele documente :

 • declaraţia despre naştere;
 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • actele de identitate ale părinţilor sau ale unuia dintre ei;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor,

 şi după caz:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul în care părinţii nu se află în căsătorie;
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul în care mama este necăsătorită;
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei până la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului până la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • actul de identitate al solicitantului.

În cazuri speciale se depun următoarele acte:

 • procesul-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat;
 • hotărârea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

17.05.2024