Sari la conținutul principal

Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
5 zile lucrătoare

70 lei 


gratuit2

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Informații generale

SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) la recepționarea concluziei, în termen de 1 lună, va purcede la înregistrarea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, urmare cărui fapt solicitantului îi va fi eliberat certificatul respectiv.

În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluzia privind schimbarea numelui și/sau prenumelui îşi pierde valabilitatea.

Dacă motivul neprezentării s-a dovedit a fi întemeiat termenul expirat poate fi repus. Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui și/ sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către Departamentul stare civilă.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

16.07.2024