Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender

TERMENE ȘI TARIFE

1. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (fără constituirea dosarului):

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare 150 lei
gratuit2
10 zile lucrătoare 300 lei
5 zile lucrătoare 450 lei

2. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (cu constituirea dosarului):

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare 170 lei
gratuit2
10 zile lucrătoare 340 lei
5 zile lucrătoare 510 lei

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online