Sari la conținutul principal

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender

Termene și tarife

1. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (fără constituirea dosarului):

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoare

150 lei 


gratuit2

10 zile lucrătoare300 lei
5 zile lucrătoare450 lei

2. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (cu constituirea dosarului):

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoare

170 lei 


gratuit2

10 zile lucrătoare340 lei
5 zile lucrătoare510 lei

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

În temeiul art. 131 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi a Hotărârii Guvernului nr. 286 din 29.05.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi/sau consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, subdiviziunile competente de stare civilă ale Agenţiei Servicii Publice asigură prestarea serviciilor de certificare a faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului.

Serviciul „Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender" presupune eliberarea certificatelor de stare civilă de model unic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.757/2006, precum şi a altor documente de stare civilă cu privire la faptele de stare  civilă produse  şi/sau  consemnate în localităţile  din stânga Nistrului  şi municipiul Bender.

Cererea privind prestarea serviciului „Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender" poate fi depusă la serviciile stare civilă teritoriale de la domiciliul persoanei interesate sau la serviciile stare civilă teritoriale învestite prin Ordinul ASP nr. 440 din 15.07.2019 cu competențe speciale la prestarea serviciului respectiv, potrivit arondării localităţilor din stânga Nistrului şi a municipiului Bender, după cum urmează:

Nr. ord.Organul de Stare civilă cu competențe speciale instituiteLocalităţile arondate structurii DGSC
oraşecomunesate  
1.SSC SănătăucaCamencaCaterinovcaSadchi
Crasnîi OcteabriAlexandrovca
CuzminVoitovca
Hristovaia 
HruşcaFrunzauca
Ocniţa 
PodoimaPodoimiţa
RaşcovIantarnoe
RotariBodeni, Socolovca
Severinovca 
Slobozia-Raşcov 
Valea AdîncăConstantinovca
2.SSC RezinaRîbniţaAndreevcaPîcalova, Şmalena
Beloci 
Broşteni 
Butuceni 
CobasnaCobasna loc.st.c.f., Suhaia Rîbniţa
CrasnencoeDimitrova, Ivanovca
Ghidirim 
Haraba 
HîrjăuMihailovca Nouă, Sărăţei
Jura 
LeninPervomaisc, Pobeda, Stanislavca
Mihailovca 
MocraBasarabca, Şevcenco, Zaporojeţ
Molochişul Mare 
OfatinţiNovaia Jizni
Plopi 
PopencuChirov, Vladimirovca, Zăzuleni
SovietscoeVasilievca
Stroieşti 
UlmuLîsaia Gora, Ulmu Mic
Vadul TurculuiMolochişul Mic
VărăncăuBuschi Gherşunovca
3.SSC DubăsariDubăsariComisarovca NouaBosca, Coşniţa Nouă, Pohrebea Nouă
Crasnîi VinogradariAfanasievca, Alexandrovca Nouă, Calinovca, Lunga Nouă
Doibani ICoicova, Doibani II
DubăuGoianul Nou
Dzerjinscoe 
GoianIagorlîc
Harmaţca 
Lunga 
Ţîbuleuca 
Roghi 
Vasilievca 
Grigoriopol  
MaiacButorIndia
CarmanovaCotovca, Fedoseevca, Mocearovca
Crasnogorca 
ColosovaCrasnaia Besarabia, Pobeda
DelacuuCrasnaia Gorca
HîrtopBruslachi, Marian, Mocreachi
Hlinaia 
ŞipcaVesioloe
Taşlîc 
Vinogradnoe 
4.SSC Anenii Noi BîciocNovovladimirovca
MălăieştiCerniţa
Speia 
TeiuTocmagiu
Blijnii Hutor 
Parcani 
Tîrnauca 
5.SSC VarniţaTiraspol  
Tiraspolul Nou  
BenderProteagailovca 
Cremenciug 
ChiţcaniMereneşti Zahorna
Gîsca 
6.SSC Ştefan VodăSlobozia  
Crasnoe  
DnestrovscCaragaş 
Cioburciu 
Corotaa 
FrunzăAndriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Novocotovsc, Novosaviţcaia loc.st.c.f., Prioziomoe, Uiutnoe
Nezavertailovca 
Hlinaia 
Pervomaisc 
Sucleia 
VladimirovcaConstantinovca, Nicolscoe

Cererea depusă la serviciile stare civilă teritoriale de la domiciliul persoanei interesate se transmite spre executare la serviciile stare civilă teritoriale învestite prin Ordinul ASP nr. 440 din 15.07.2019 cu competenţe speciale la prestarea serviciului respectiv.

Categorii de solicitanți

Serviciul ”Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender” se prestează, la cerere, următoarelor categorii de solicitanţi:

 • titularului actului de stare civilă, iar în cazuri excepţionale rudelor de gradul I si II ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite - în cazul în care titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate in capacitatea de exerciţiu în privinţa căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial.

Documente necesare

I. În scopul certificării oricărui fapt de stare civilă, solicitantul depune о cerere de certificare a faptului de stare civilă respectiv în care, inclusiv, îşi manifestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova şi la care anexează:

 1. actul său de identitate, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestuia, organul de stare civilă poate identifica solicitantul utilizând oricare alte înscrisuri în baza cărora persoana poate  fi identificată, concomitent urmând a fi verificată şi apartenenţa în temeiul legii a persoanei la cetăţenia Republicii Moldova;
 2. înscrisurile întocmite în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender pe numele titularului sau al ascendenţilor acestuia pe linie directă, din care rezultă şi se poate aprecia filiația şi statutul juridic civil al titularului, în vederea confirmării faptului de stare civilă supus certificării şi a eliberării documentului de stare civilă. Înscrisurile eliberate în stânga Nistrului vor fi datate cu cel puţin o lună înainte de data adresării la organul de stare civilă;
 3. dovada legalităţii şederii pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care este cetăţean străin, apatrid sau beneficiar de protecţie internaţională.

II. Pentru certificarea naşterii solicitantul prezintă, suplimentar înscrisurilor menţionate supra, următoarele:

 1. înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă naşterea sau înscrisul medical constatator al naşterii eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender;
 2. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declarații;
 3. copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată (după caz);
 4. procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului găsit, eliberat de autorităţile naţionale (după caz);
 5. înscrisul prin care se atestă căsătoria, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender (după caz);
 6. înscrisurile pe numele părinţilor, întocmite în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, dacă pe numele părinţilor nu există documente de stare civilă sau acestea nu se păstrează în arhiva actelor de stare civilă ale Agenţiei Servicii Publice (după caz).

III. Pentru certificarea căsătoriei, în cazul în care căsătoria dintre cetăţenii Republicii Moldova s-a consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, soţii prezintă, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. I:

 1. înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă căsătoria;
 2. declaraţia pe proprie răspundere a soţilor sau a unuia dintre soţi, în situaţia în care aceştia sunt separaţi în fapt la data depunerii prezentei declaraţii, privind confirmarea veridicităţii declaraţiei efectuate la consemnarea căsătoriei în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, în care se indică faptul că persoana respectivă este informată cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul in declarații;
 3. dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după caz;
 4. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declaraţii.

IV. Pentru certificarea căsătoriei consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender între un cetăţean al Republicii Moldova şi un străin sau între doi străini, soţii prezintă, suplimentar actelor prevăzute la pct. III, certificatul ce atestă lipsa impedimentelor pentru înregistrarea unei căsătorii, eliberat de autorităţile ţării al cărei cetăţean este străinul sau ре teritoriul căreia a avut domiciliul.

V.  Pentru certificarea decesului consemnat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. I, solicitantul prezintă înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă decesul sau înscrisul medical constatator al decesului eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender.

VI. Pot fi supuse certificării faptele de stare civilă consemnate cu constituirea dosarelor de stare civilă în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender în următoarele situații:

 1. naşterea şi decesul care au fost consemnate în procedura similară celei de înregistrare ulterioară;
 2. schimbarea numelui şi/sau a prenumelui;
 3. modificarea, reconstituirea şi anularea înscrisurilor eliberate în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender.

VII. Faptele menţionate la pct. VI se certifică in baza dosarelor constituite în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi a deciziei emise în acest sens în localităţile respective, urmând a fi confirmată temeinicia argumentelor indicate în decizia corespunzătoare, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, de către subdiviziunea Agenţiei Servicii Publice responsabilă de aprobarea prealabilă a deciziilor de stare civilă emise în procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, în condiţii speciale, cu constituirea dosarului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

16.04.2024