Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea căsătoriei în sediul Agenției Servicii Publice

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare

  1. actele de identitate,
  2. certificatele de naştere (pentru străini și persoanele a căror fapt al nașterii nu poate fi confirmat prin actele de stare civilă din registrele de stare civilă ale Republicii Moldova),
  3. după caz, dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei (pentru persoanele care au fost anterior căsătorite), dacă faptul de stare civilă respectiv nu poate fi confirmat prin actele de stare civilă din registrele de stare civilă ale Republicii Moldova;
  4. după caz, decizia privind reducerea vârstei matrimoniale, în condiţiile art.14 din Codul familiei;
Programare
online