Sari la conținutul principal

Oficierea căsătoriei în cadrul instituțiilor penitenciare (doar în zile lucrătoare) (tariful nu include transportul)

Termene și tarife

1. În regim curent:

TermenTarifLocul prestării
25 zile lucrătoaregratuit1

 

2. În regim de urgență, în cazul existenței unor motive temeinice:

TermenTarifLocul prestării
15 zile lucrătoare260 lei1
10 zile lucrătoare1820 lei1
5 zile lucrătoare3640 lei1

 

3. În regim de urgență, în cazuri excepționale (pericol de viață, graviditate, nașterea copilului etc.):

TermenTarifLocul prestării
În ziua stabilită în comun cu administrația penitenciaruluigratuit1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023

Informații generale

În conformitate cu art. 40 al Legii 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă:

  1. Încheierea căsătoriei cu o persoană condamnată sau arestată se înfăptuieşte în condiţiile legii, iar înregistrarea acestei căsătorii de către organul de stare civilă se face în localul penitenciarului sau al izolatorului de urmărire penală. Data, ora şi locul încheierii căsătoriei se coordonează în prealabil cu administraţia penitenciarului şi cu procurorul care conduce sau, după caz, efectuează urmărirea penală în cauza respectivă.
  2. Pentru completarea declaraţiei de căsătorie, persoanei condamnate sau arestate i se pune la dispoziţie formularul respectiv. Exactitatea datelor înscrise în declaraţie se confirmă de către şeful instituţiei respective, care autentifică şi semnătura declarantului.
  3. Dacă cel care se căsătoreşte cu persoana condamnată sau arestată nu se poate prezenta personal pentru a face declaraţia de căsătorie, acesta poate expedia viitorului soţ prin poştă formularul declaraţiei, completat la rubrica ”El” sau ”Ea” şi autentificat la organul de stare civilă de la locul de trai, iar persoana condamnată sau arestată completează declaraţia cu datele personale şi o transmite la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află penitenciarul sau izolatorul de urmărire penală.
  4. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.
  5. După încheierea căsătoriei, menţiunea privind starea civilă a persoanei condamnate sau arestate se înscrie în dosarul personal al acesteia, indicîndu-se numele şi prenumele celuilalt soţ şi data încheierii căsătoriei.

Documente necesare

  1. actele de identitate;
  2. certificatele de naştere (pentru cazurile înregistrării actelor de naştere în străinătate);
  3. după caz, dovada privind desfacerea sau încetarea căsatoriei (pentru persoanele care au fost anterior căsătorite), dacă faptul de stare civilă respectiv nu poate fi confirmat prin actele de stare civilă din registrele de stare civilă ale Republicii Moldova;
  4. după caz, decizia privind reducerea vârstei matrimoniale, în condițiile art.14 din Codul familiei.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

20.05.2024