Sari la conținutul principal

Completarea actului de divorț înregistrat (în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului, cererii ulterioare a persoanei)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
În ziua adresării

100 lei 


gratuit2

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Documente necesare

Pentru completarea actului de divorț este necesar să prezentați următoarele acte:

  • actele de identitate;
  • după caz, actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură autentificată notarial), însoțită de declarația persoanei reprezentate privind schimbarea numelui”.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

16.07.2024