Sari la conținutul principal

Înregistrarea decesului

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
În ziua adresăriigratuit

Informații generale

Întocmirea actului de deces reprezintă procedura de înregistrare a decesului în baza declaraţiei de deces, în termenul şi condiţiile stabilite de lege.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atît ziua în care s-a produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.

Temeiurile înregistrării decesului

Decesul se înregistrează în temeiul:

 • certificatului medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară;
 • actului, eliberat de către organele competente, prin care se constată decesul persoanei supuse represiunilor şi ulterior reabilitate conform legislaţiei respective;
 • hotărîrii instanţei judecătoreşti privind constatarea decesului sau privind declararea persoanei ca fiind decedată.

În cazul înregistrării decesului în baza certificatului constatator de deces ce a depăşit termenul de un an de la data cînd s-a produs evenimentul, întocmirea actului de deces are loc în limitele procedurii de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă.

În anumite cazuri înregistrarea decesului este efectuată cu respectarea condiţiilor fixate pentru reconstituirea actului de stare civilă:

 • decesului persoanei represate în baza comunicării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, indiferent de timpul cînd a avut loc decesul;
 • înregistrării decesului în temeiul hotărârii judecătoreşti, rămase definitive, privind declararea decesului unei persoane.

Au obligaţia de a face declaraţia de deces:

 • membrii familiei;
 • rudele decedatului;
 • în lipsa persoanelor enumerate mai sus obligaţia de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administraţiei imobilului, medicului sau altor persoane din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • în cazul decedării persoanei în penitenciar sau într-o instituţie de protecţie socială, obligaţia de a face declaraţia de deces revine administraţiei instituţiei respective.

Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale:

 • la organul de stare civilă sau primăria localităţii în a cărui rază teritorială:
  • s-a produs decesul;
  • a avut ultimul domiciliu persoana decedată;
  • a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
  • se află instituţia care a eliberat actul constatator al decesului.
 • la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd decesul s-a produs peste hotarele ţării.

Documente necesare

La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.

în cazuri speciale:

 • dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma sinuciderii, unui accident sau altor acţiuni violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul în care persoana a decedat în instituţiile penitenciare.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

21.05.2024