Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

2. Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (de naștere sau de deces)

 1. Pentru înregistrarea ulterioară a actului de naștere sunt necesare următoarele acte:
  • certificatul medical constatator al nașterii;
  • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă, solicitată la organele de stare civilă:
   1. din raza teritorială unde s-a produs nașterea;
   2. din raza teritorială unde își au sau au avut domiciliul părinții copilului, din momentul nașterii acestuia până la data depunerii cererii de înregistrare ulterioară;
  • explicația (informația privind locul și data nașterii, motivul încălcării termenului stabilit pentru înregistrarea actului respectiv);
  • copiile actelor de identitate a părinților și/sau al solicitantului;
  • copiile actelor de identitate a reprezentantului (autorității tutelare sau unității medicale competente);
  • certificatul de căsătorie și după caz:
   1. declarația privind stabilirea paternității;
   2. cererea mamei necăsătorite privind înscrierea datelor despre tată;
   3. certificatul de divorț, dacă din momentul desfacerii căsătoriei până la nașterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
   4. certificatul de deces al soțului, dacă din momentul decesului până la nașterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
  • certificatul privind evidența medicală a copilului, eliberat de medicul de sector cu indicarea perioadei de evidentă și a stării de sănătate a copilului;
  • certificatul de la instituția școlară (preșcolară), precum că copilul frecventează instituția și comunicarea informației privind actele prezentate la înscrierea copilului în instituția respectivă;
  • fotografia actuală (3х4) a persoanei, nașterea căreia se solicită a fi înregistrată;
  • alte documente în caz de necesitate.
 2. Pentru înregistrarea ulterioară a actului de deces sunt necesare următoarele acte:
  • certificatul medical constatator al decesului;
  • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă, solicitată/obținută la organele de stare civilă:
   1. din raza teritorială unde a fost domiciliată persoana decedată;
   2. din raza teritorială unde s-a produs decesul.
  • explicația (informația privind locul și data decesului, motivul încălcării termenului stabilit pentru înregistrarea actului respectiv);
  • actele de identitate și livretul militar (adeverință de recrutare) ale persoanei decedate;
  • actele de identitate al solicitantului;
  • alte documente în caz de necesitate.