Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

3. Reconstituirea actului de stare civilă

Pentru solicitarea reconstituirii actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă;
 • curriculum vitae (redarea detaliată, în ordine cronologică, a datelor despre părinți, frați, surori și copii, data nașterii, numele și prenumele, date privind căsătoriile, divorțurile);
 • explicația cu privire la motivul reconstituirii actului de stare civilă;
 • documente constatatoare privind datele ce urmează a fi înscrise în actul reconstituit, precum ar fi:
  • livretul militar;
  • carnetul de muncă;
  • legitimației de pensionar;
  • documentele de studii;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatele de naștere a copiilor.
 • copia actelor de identitate;
 • fotografia titularului,

și după caz:

 • copia de pe cartea de imobil cu date despre componența familiei părinților solicitantului (după caz);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.