Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

4. Transcrierea actului de stare civilă (cu excepția actului de deces)

 1. Pentru transcrierea actului de naştere:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT) ;
  • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
  • copiile actelor de identitate ale părinților copilului;
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 2. Pentru transcrierea actului de căsătorie:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);
  • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
  • actele de naştere ale soţilor;
  • actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul);
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 3. Pentru transcrierea actului de divorţ:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de divorţ (F-42 CT) ;
  • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii);
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
  • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 4. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (F-42 CTS);
  • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii );
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.