Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

5. Transcrierea actului de deces

Documente necesare:

Obligatoriu:

  • cerere pentru transcrierea actului de deces(F-41 CT);
  • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei decedate la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova);
  • actul de identitate a declarantului;
  • actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie între declarant şi decedat;

Opţional:

  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Toate tipurile de acte de stare civilă pot fi transcrise şi în baza cererilor depuse de reprezentanţii legali a persoanelor obligate la transcriere, în baza procurilor generale sau speciale. În asemenea cazuri suplimentar la cerere este necesar să se prezinte originalul procurii şi actul de identitate a mandatarului.