Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

INFORMAȚII GENERALE

1. Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui

Informaţii generale

Numele și prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă și care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum și în alte acte oficiale conform legislației naționale.

Numele și/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin emiterea concluziei de către Serviciul stare civilă teritorial, care se aprobă de către Departamentul stare civilă.

 1. Numele și/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:
  • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
  • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
  • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
  • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
  • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț;
  • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
  • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia;
  • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către SSC.
 2. Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui următoarele motive:
  • trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenționează sau urmează să se moștenească averea;
  • schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui din considerente ce țin de tălmăciri astrologice;
  • identificarea intenției de schimbare a numelui de familie și/sau prenumelui în scopuri abuzive ce țin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreținere, de achitarea datoriilor etc.
 3. Schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:
  • solicitantul și-a ales un nume de familie și/sau prenume ce se pronunță dificil sau ridicol;
  • solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale și nu este reabilitat;
  • în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
  • solicitantul este o persoană căsătorită și numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie și soțul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
  • se solicită transliterarea numelui de familie și/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.
Etapele soluționării

Pentru a schimba numele și/sau prenumele urmează a fi parcurse următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea privind schimbarea numelui și/sau prenumelui se depune personal:

  • la SSC în a cărui rază domiciliază solicitantul;
  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular al R.M.;

  În cazul imposibilității solicitantului de a se prezenta personal pentru depunerea cererii, aceasta poate fi recepționată la prezentarea procurii perfectate în străinătate (legalizate şi traduse în modul stabilit).

 2. Examinarea cererii:

  SSC/Misiunea diplomatică (Oficiul consular) examinând cererea, va organiza dosarul, va emite concluzia privind schimbarea numelui și/sau prenumelui și va expedia acestea către Departamentului stare civilă spre aprobare

 3. Înregistrarea actului de schimbare a numelui și/sau prenumelui:

  SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) la recepționarea concluziei, în termen de 1 lună, va purcede la înregistrarea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, urmare cărui fapt solicitantului îi va fi eliberat certificatul respectiv.

 4. Categorii de solicitanți:

  Pot depune cererea de schimbare a numelui și/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanți:

  • persoana care a atins vârsta de 16 ani;

   În cazul emiterii schimbării numelui de familie și/sau prenumelui în actele de stare civilă a persoanei care nu a atins majoratul se soluționează cu acordul părinților, adoptatorilor sau tutorelui acesteia cu excepția cazurilor obținerii capacității depline de exercițiu de către solicitant până la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

  • cetățeni străini în cazul inițierii schimbării numelui și/sau prenumelui în certificatul de stare civilă înregistrate la organele de stare civilă din Republica Moldova.