Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

INFORMAȚII GENERALE

2. Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (de naștere sau de deces)

Informaţie generală

Examinarea de către Serviciul stare civilă teritorial (în continuare SSC) a cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă reprezintă procedura de constituire a dosarului respectiv, examinarea acestuia, emiterea deciziei corespunzătoare şi înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (naştere, deces).

Înregistrarea ulterioară a actelor de naştere sau de deces poate avea loc numai în cazul prezentării documentelor prevăzute de legislaţie pentru confirmarea faptului că actul de naştere sau de deces pe numele persoanei date nu a fost întocmit până la momentul depunerii cererii.

Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă se efectuează în următoarele cazuri:

 • naşterea sau decesul sunt declarate la expirarea termenului de un an de la data când s-a produs evenimentul;
 • întocmirea actului a fost omisă de către organul de stare civilă, deşi au fost depuse actele necesare pentru întocmirea acestuia.
Etapele examinării

Examinarea cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă se depune la SSC în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată.

 2. Examinarea cererii:

  SSC, examinând cererea privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat Departamentului stare civilă (în continuare (DSC) spre aprobare.

 3. Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă:

  După aprobarea de către DSC a deciziei privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă, SSC va întocmi actul respectiv și va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Pot cere înregistrarea ulterioară a actului de naștere:

 • Pe numele unui copil sau a unei persoane majore declarate incapabile:
  • părinții sau unul dintre părinți;
  • o persoană împuternicită prin procură notarială de părinții copilului;
  • autoritatea tutelară;
  • alte persoane sau instituția la întreținerea cărora se află copilul.
 • Pe numele persoanelor majore:
  • persoana în cauză;
  • persoana împuternicită prin procură notarială.