Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă (inclusiv în urma schimbării numelui de familie al copilului minor cu vârsta de până la 16 ani)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru solicitarea modificării actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului;
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv
 • certificatul de stare civilă, confirmator gradului de rudenie, în caz când se solicită operarea modificărilor în actul de deces al rudei sale
 • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
 • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • certificatul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • certificatele de stare civilă (original şi copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;

şi după caz:

 • cererea comună a părinţilor (sau a unuia dintre ei) privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • acordul copilului care a atins vârsta de 10 ani la schimbarea numelui şi/sau prenumelui său;
 • avizul autorităţii tutelare privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • actul oficiului cu privire la schimbarea sexului;
 • alte documente doveditoare (la necesitate).
Programare
online