Sari la conținutul principal

Modificarea actului de stare civilă în baza actului anterior (pentru fiecare act modificat)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
În ziua adresăriie1

50 lei 


gratuit2

e1Serviciul disponibil on-line, doar în condiţiile solicitării cumulativ a serviciului 1.3.1. sau 1.3.6. (Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă sau Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă)


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

23.04.2024