Sari la conținutul principal

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat

Termene și tarife

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoaregratuit
10 zile lucrătoare190 lei
5 zile lucrătoare380 lei
1 zi lucrătoare570 lei

Informații generale

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă reprezintă o procedură care are loc la organele de stare civilă şi ce intervine în cazurile în care:

 • au fost identificate două acte de stare civilă (acte repetate), întocmite ca urmare a înregistrării aceluiași fapt (naştere, deces, divorţ);
 • există actul reconstituit şi a fost identificat actul primar, întocmit ca urmare a înregistrării aceluiași fapt;
 • anularea actului de stare civilă întocmit neîntemeiat sau pe bază de acte false are loc pe calea judecătorească, iar cel reconstituit sau repetat se anulează prin decizia Serviciului stare civilă (în continuare SSC) de la domiciliul solicitantului.

Etapele examinării

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea privind anularea actului de stare civilă se depune la Serviciul stare civilă teritorial în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată sau la SSC deținător al actului de stare civilă.

 2. Examinarea cererii:

  SSC, examinând cererea privind anularea actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind anularea actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat Departamentului stare civilă spre aprobare.

 3. Anularea actului de stare civilă:

  După aprobarea de către Departamentul stare civilă a deciziei privind anularea actului de stare civilă, SSC va anula actul respectiv și va elibera solicitantului Avizul de anulare a actului de stare civilă.

Categorii de solicitanţi

Pot cere la organele de stare civilă anularea actelor, următoarele categorii de persoane:

 • titularul actului;
 • reprezentantul legal a titularului actului;
 • persoanele interesate.

Documente necesare

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Documentele necesare pentru anularea actului de stare civilă:

 • cererea privind anularea actului;
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv:
 • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
 • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • certificatul de stare civilă care urmează a fi anulat”.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

19.06.2024