Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat

DOCUMENTE NECESARE

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Documentele necesare pentru anularea actului de stare civilă:

  • cererea privind anularea actului;
  • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
  • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv:
  • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
  • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
  • certificatul de stare civilă care urmează a fi anulat”.
Programare
online