Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind starea civilă

INFORMAȚII GENERALE

Certificat privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă este actul oficial eliberat pentru confirmarea stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

Certificatul privind starea civilă se eliberează pentru a fi prezentat autorităţilor competente de înregistrarea actelor de căsătorie din străinătate în vederea confirmării stării civile a persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova. Tototdată, ţinem să menţionăm că certificatele de stare civilă utilizate în străinătate urmează a fi supuse supralegalizării şi/sau apostilării.

Categorii de solicitanți

Certificatul privind starea civilă se eliberează la solicitare:

  • persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Programare
online