Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

INFORMAȚII GENERALE

Certificat privind capacitatea matrimonială

Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

Documentul se eliberează pe baza declarației pe propria răspundere, pe baza datelor din actele de stare civilă şi este destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Austria, Italia, Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova. Documentul emis în temeiul Convenţiei CIEC nr. 20/1980 nu necesită supralegalizare/apostilare şi nici traducere.

Categorii de solicitanți

Certificatul privind capacitatea matrimonială se eliberează la solicitarea:

  • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost  instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantul împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat

Programare
online