Sari la conținutul principal

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem,e

90 lei 


gratuit2

10 zile lucrătoarem1,e180 lei
5 zile lucrătoarem,e270 lei
1 zi lucrătoarem1360 lei
În ziua adresăriim1450 lei

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

Aviz privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reprezintă documentul de stare civilă prin care se confirmă faptul unor completări şi/sau rectificări în actele de stare civilă ale titularului acestuia, cetăţean al  Republicii Moldova.

Avizul privind  anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reflectă faptul operării modificărilor privind numele persoanei, prenumele acestuia, data şi/sau locul naşterii, naţionalitatea, precum şi alte date care au fost modificate în conţinutul actului de stare civilă şi în baza căruia a fost eliberate documente de stare civilă.

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă se prezintă autorităţii interesate cu certificatul de stare civilă sau extrasul la care se referă avizul dat, fiind valabil pe tot parcursul perioadei de valabilitate a certificatului sau a extrasului respectiv.

Categorii de solicitanți

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Documente necesare

Pentru eliberarea avizului cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
 3. temeiul pentru operarea modificărilor în actul de stare civilă respectiv:
  • decizia SSC privind aprobarea modificărilor în actul de stare civilă respectiv;
  • cererea titularului actului de stare civilă sau a reprezentantului legal al acestuia privind rectificarea numelui şi/sau prenumelui în baza regulilor de ortografiere a limbii române;
  • hotărârea instanţei judecătoreşti care constată faptul inexactităţilor în actele de stare civilă.
 4. Documentul de stare civilă eliberat în urma operării modificărilor.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă se atestă în fondul arhivistic al Direcţiei generală stare civilă;

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

Înlesniri

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice , serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
 • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
 • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii ;
 • participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 • persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

20.06.2024