Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

DOCUMENTE NECESARE

Pentru eliberarea avizului cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă, se prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
  3. temeiul pentru operarea modificărilor în actul de stare civilă respectiv:
    • decizia SSC privind aprobarea modificărilor în actul de stare civilă respectiv;
    • cererea titularului actului de stare civilă sau a reprezentantului legal al acestuia privind rectificarea numelui şi/sau prenumelui în baza regulilor de ortografiere a limbii române;
    • hotărârea instanţei judecătoreşti care constată faptul inexactităţilor în actele de stare civilă.
  4. Documentul de stare civilă eliberat în urma operării modificărilor.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă se atestă în fondul arhivistic al Direcţiei generală stare civilă;

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

Programare
online