Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

INFORMAȚII GENERALE

Aviz privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reprezintă documentul de stare civilă prin care se confirmă faptul unor completări şi/sau rectificări în actele de stare civilă ale titularului acestuia, cetăţean al  Republicii Moldova.

Avizul privind  anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reflectă faptul operării modificărilor privind numele persoanei, prenumele acestuia, data şi/sau locul naşterii, naţionalitatea, precum şi alte date care au fost modificate în conţinutul actului de stare civilă şi în baza căruia a fost eliberate documente de stare civilă.

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă se prezintă autorităţii interesate cu certificatul de stare civilă sau extrasul la care se referă avizul dat, fiind valabil pe tot parcursul perioadei de valabilitate a certificatului sau a extrasului respectiv.

Categorii de solicitanți

Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă se eliberează la solicitare:

  • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Programare
online