Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Întocmirea și expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului și/sau a extrasului de pe actul de stare civilă în străinătate

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 100 lei1
gratuit1,2

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992.


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online