Sari la conținutul principal

Legalizarea documentelor de stare civilă

Termene și tarife

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Legalizarea documentelor de stare civilă

Legalizarea documentelor de stare civilă este o acţiune de verificare a legalităţii acestora, confirmată prin aplicarea ştampilelor respective pe versoul documentului prezentat, precum şi prin aplicarea semnăturii funcţionarului abilitat cu dreptul de a efectua acţiuni de legalizare. Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă a Direcţiei generală stare civilă legalizează documentele de stare civilă care au fost eliberate de către Direcţia generală stare civilă şi Serviciul stare civilă teritorial.

Documentele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica Moldova nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul următoarelor state:

 • - statele membre ale Comunității Statelor Independente,
 • - statele cu care Republica Moldova are încheiate tratate bilaterale, inclusiv prin succesiune:
  • Letonia;
  • Lituania;
  • România;
  • Republica Cehă;
  • Republica Slovacă;
  • Republica Ungaria.

Extrasele multilingve de pe actele de naștere, căsătorie și deces emise în temeiul Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 din 08.09.1976, Viena, privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă de către organele competente din Republica Moldova produc efecte juridice fără a fi supralegalizate, apostilate şi traduse pe teritoriul următoarelor state străine: Bosnia și Herțegovina, Confederația Elvețiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Muntenegru, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Bulgaria, Republica Cap Verde, Republica Croația, Republica Turcia, Republica Estonia, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Lituania, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Serbia, Republica Slovenia, România.

*Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinău din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinău din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976.

Categorii de solicitanţi

Legalizarea documentelor de stare civilă se efectuează în temeiul cererii depuse  la Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă a Direcţiei generală stare civilă:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actele de stare civilă sau cu certificatele de stare civilă);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost  instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat  la Direcția perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă, mun. Chişinău.

Documente necesare

Pentru efectuarea legalizării documentelor de stare civilă, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
 3. documente de stare civilă, care necesită verificarea legalităţii (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat privind schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui).

Înlesniri

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice, serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
 • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
 • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
 •  participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 •  victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 •  persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau intr-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

17.05.2024