Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Legalizarea documentelor de stare civilă

DOCUMENTE NECESARE

Pentru efectuarea legalizării documentelor de stare civilă, se prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
  3. documente de stare civilă, care necesită verificarea legalităţii (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat privind schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui).
Programare
online