Sari la conținutul principal

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriim

50 lei1 


gratuit1,3

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu


1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023

3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

20.05.2024