Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Modificarea, rectificarea, completarea adresei de domiciliu și/sau la reședința temporară

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării 30 lei

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu

  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online