Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea, restabilirea înregistrării la domiciliu și/sau la reședința temporară în temeiul hotărârii instanței de judecată sau încheierii subdiviziunii competente din cadrul Agenției Servicii Publice

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
1 zi lucrătoare gratuit
Programare
online