Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

ÎNLESNIRI

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului

Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit,

la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi următoarelor categorii de persoane:

  1. persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu;
  2. persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  4. victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
  5. persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora;
  6. donatorilor voluntari permanenţi de sânge şi/sau componente sangvine de categoria I, care au donat sânge şi/sau componente sangvine pe parcursul a cel puţin 5 ani consecutiv şi continuă această activitate, la schimbarea buletinului de identitate, o singură dată.

Cu excepţia subpct.5), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în mod gratuit se examinează în termenul maximal, stabilit pentru prestarea serviciului respectiv – 20 de zile lucrătoare.

Cererea pentru preschimbarea buletinului de identitate de generaţia II, pe motivul înregistrării la domiciliu pe altă adresă ori modificării, completării sau rectificării adresei de domiciliu, se examinează în termen de 1 zi lucrătoare, cu achitarea tarifului, stabilit pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate în termenul maximal.

Categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului  de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sunt stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Programare
online