Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani (eCA)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare 750 lei5
6205,7
10 zile lucrătoare 1130 lei5
5 zile lucrătoarem 1310 lei5
1 zi lucrătoare 750 lei5,7
gratuit5,7

5Pentru înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară, efectuată în cadrul prestării serviciului de eliberare a buletinului de identitate, inclusiv celui electronic, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


7Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 5 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online