Sari la conținutul principal

Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoare40 lei
10 zile lucrătoare80 lei
5 zile lucrătoare120 lei
1 zi lucrătoare160 lei
În ziua adresării200 leiCM Chișinău 2, CM Chișinău 5

Informații generale

Potrivit prevederilor normative toate tipurile de buletine de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cu fişa de însoţire.

Fişa de însoţire este destinată pentru a face dovada înregistrării la domiciliu - pentru titularii buletinelor de identitate de generația I (formatul ID-II (TD-2, conform standardelor ICAO) și înregistrării la reşedinţa temporară – pentru titularii buletinelor de identitate de generațiile I – III (formatul ID-I, ID-II (TD-1, TD-2,  conform standardelor ICAO), precum şi pentru aplicarea mențiunii care confirmă votarea în ziua desfășurării scrutinului electoral potrivit prevederilor art. 53, alin. (1) din Codul electoral.

Fişa de însoţire nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate. Schimbarea fişei de însoţire se efectuează în cazul pierderii, furtului, deteriorării acesteia sau la solicitarea titularului şi nu atrage după sine eliberarea altui buletin de identitate.

Elementele obligatorii, care servesc temei pentru identificarea persoanei (imaginea faciala a titularului, numele, prenumele, IDNP, data naşterii) se regăsesc în cartela buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, iar în fişa de însoţire se regăsesc aceleași date de identificare de bază scrise, precum și date facultative în funcție de formatul buletinului de identitate: domiciliul și/sau reședința temporară, data stabilirii domiciliului și/sau a reședinței temporare.

În temeiul prevederilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu începere de la 07.03.2013, la preschimbarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova de generația I (formatul ID-II) nu se înscriu datele privind starea civilă, copiii și privind situația militară a titularului.

Este important să reţinem, că fişa de însoţire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova nu este obligatorie în cazul utilizării acestui document în calitate de document de călătorie.

Documente necesare

Lista documentelor necesare

  1. buletinul de identitate aflat în posesie;
  2. documentele de stare civilă care atestă schimbări în starea civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei), în cazul în care titularul şi-a modificat acest statut după obţinerea ultimului act de identitate şi informaţia despre modificările respective nu au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024