Sari la conținutul principal

Declararea pierderii sau furtului actului de identitate

Buletin de identitate

În cazul pierderii sau furtului  buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, titularul depune o declarație în acest sens şi cererea pentru eliberarea actului de identitate nou,  în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În cazul în care nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate, precum şi în cazurile în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei, la depunerea cererii pentru eliberarea unui nou document în schimbul celui declarat pierdut sau furat, nu este obligatorie prezentarea documentelor de stare civilă.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea actului de identitate în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt act de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie suma achitată pentru serviciul solicitat.

Dacă buletinul de identitate declarat pierdut sau furat a fost găsit după confecţionarea altui buletin de identitate, actul regăsit se consideră nevalabil, se perforează şi i se restituie titularului, iar în cazul în care acesta renunţă să-l preia, se ridică şi se distruge conform procedurii stabilite.

Persoana care a depus declaraţia de pierdere/furt a actului de identitate şi între timp l-a regăsit sau i-a fost restituit este în drept să solicite restabilirea validității acestuia, dacă până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt document.

Dacă actul de identitate declarat pierdut/furat a fost găsit/restituit după confecţionarea altui document, actul regăsit/restituit se consideră nevalabil, se perforează şi i se restituie titularului, iar în cazul în care acesta renunţă să-l preia, se distruge conform procedurii stabilite.

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriimgratuit

mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

14.04.2024